Kontakta oss om H22

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar kring H22 och innovation.

Arbetet med H22 pågår i hela koncernen Helsingborgs stad och det finns utsedda H22-koordinatorer på varje förvaltning och bolag. Kontakta dem om du har frågor eller funderingar om din förvaltnings eller ditt bolags engagemang i H22. Du kan också mejla till H22@helsingborg.se

Kontakta förvaltningarnas innovationsledare om du vill veta mer om innovation.