Om innovation

Det finns olika typer av innovationer, i den offentliga sektorn kommer vi med största sannolikhet främst se olika typer av process- och tjänsteinnovationer, vilket innebär nya arbetssätt och metoder. Här kommer du att kunna läsa hur vi arbetar med innovation.

Möjligheten att erbjuda tjänster digitalt istället för analogt kommer också leda till innovation. Under det senaste decenniet har fokus ökat på sociala innovationer; en social innovation har ett socialt mål ofta ett bättre samhälle. Arbetet med social innovation kräver oftast att aktörer från olika sektorer samverkar.

Exempel på innovationer inom staden: