Insiktsrapporter

Företagsekonomen Caroline Wigren-Kristoferson är vår in-houseforskare. Tjänsten ingår i Flexit-projektet Forskning om innovativa processer i offentlig upphandling och finansieras av Riksbankens jubileumsfond och kommunen.

Innovationsforskare Caroline Vigren-Kristoferson på Helsingborgs stad. Foto David Lundin.

Flexit är en satsning där Riksbankens jubileumsfond söker nya vägar mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor. I det här fallet har Helsingborgs stad utsett områden inom sin verksamhet där kommunen har behov av kunskapsutveckling.

Utifrån detta har docent Caroline Wigren-Kristoferson formulerat sin forskningsplan. Hon är anställd under två år av Helsingborgs stad och tillbringar sedan det sista året tillbaka på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Läs mer om Caroline Wigren-Kristoferson och Flexit på Lunds universitets webbplats.