Arkiv- och informationshantering

Här hittar du information som rör arkivering och e-arkiv. 

Sidorna om arkiv- och informationshantering vänder sig främst till dig som arbetar som arkivansvarig, arkivredogörare eller systemförvaltare. Men även andra är naturligtvis välkomna med frågor.

Arkivansvariga på stadens förvaltningar och bolag

På varje förvaltning och bolag ska det finnas en utsedd arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare. Den arkivansvarige har ett samordningsansvar över verksamhetens arkiv- och informationshantering. Den arkivansvarige har också kontakt med stadsarkivet i olika arkivärenden.

Om du har frågor rörande din verksamhets arkiv- och informationshantering ska du i första hand kontakta den arkivansvarige på förvaltningen eller bolaget. I listan nedan kan du se vem som är arkivansvarig på din förvaltning.

Behöver du ytterligare stöd eller hjälp i ditt arbete med arkivering hör av dig till oss på Helsingborgs stadsarkiv.