Idéslussen

Idéslussen tar paus en stund! I Januari 2020 avslutades projektet Idésluss som delfinansierats av Vinnova under tre års tid. Nu är tanken att Idéslussen skall vara ett verktyg och en arbetsprocess som erbjuds i alla förvaltningar. Hbg Works jobbar nu tillsammans med innovationsledarna i varje förvaltning för att relansera Idéslussen.

Har du en idé? Vänd dig i första hand till innovationsledaren på din förvaltning. Se kontaktuppgifter här nedan.

Solhälsar Hbg Works