Inköp och upphandling

Inköpsenheten ansvarar för stadens inköpsprocess och hjälper dig med upphandlingssystem och rådgivning. Enheten upphandlar både för staden och förvaltningarna, och följer upp stadsövergripande ramavtal.

Om du har synpunkter eller frågor kan du ta kontakt med oss, eller med inköpssamordnaren på din förvaltning.

På inköpsenhetens intranät hittar du mer information om:

  • inköp
  • upphandling
  • direktupphandling
  • avtalskatalog
  • utbildningar
  • nyheter
  • kontaktuppgifter