Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper din verksamhet i kontakter med stadens invånare, företag och besökare. Det sker genom de uppdrag kontaktcenter har fått av din förvaltning.

Kontaktcenter hanterar olika typer av uppdrag. Det är alltifrån informationsfrågor, som svar på enkla och vanligt förekommande frågor, till att mer djupgående ta hand om ärenden och fatta beslut i vissa myndighetsärenden.

När kontaktcenter arbetar med sina uppdrag leder det till att de flesta frågor och ärenden blir lösta direkt på kontaktcenter. Det besparar dig och din verksamhet arbete, tid som du istället kan använda för att ge service till personer med mer komplexa ärenden eller behov.

Om din verksamhet har ett uppdrag som du tror att kontaktcenter kan hjälpa er att hantera tar du kontakt med koordinatorn på din förvaltning. Läs mer om hur det går till när ett uppdrag lämnas över till kontaktcenter (pdf).

Här finns mer information om Kontaktcenters verksamhet.

Hur får jag återkoppling från kontaktcenter?

Kontaktcenter tar regelbundet fram statistik kring hur många ärenden man har hanterat i olika uppdrag, hur lösningsgraden ser ut och vilka som är de vanligaste frågorna. Återkoppling sker i varje enskilt uppdrag och sammanställs även förvaltningsvis. Du som är chef hittar statistik från kontaktcenter i stadens beslutsstöd.

Vad kostar det att ge kontaktcenter uppdrag?

Kontaktcenter finansieras av de verksamheter som ger kontaktcenter uppdrag. Hur mycket olika verksamheter betalar för att låta kontaktcenter hantera uppdragen beror på omfattningen av de uppdragen. När ett nytt uppdrag analyseras sätts också prislappen.

Verksamhetsutveckling med ett invånarperspektiv

Eftersom kontaktcenters medarbetare jobbar nära helsingborgarna finns stor kunskap och många insikter om problem som invånare, företag och besökare möter i olika kommunala tjänster. Den verksamhet som vill utveckla sin externa service har stor nytta av att involvera medarbetare från kontaktcenter i analysen.