Post och e-post

Vi har alla ett ansvar för att vi varje dag öppnar, läser och tar om hand den post som kommer till oss, både papperspost och mejl. Post som skickas centralt till förvaltningen öppnas och registreras först av registrator.  Även post som är direkt adresserad till en tjänsteman eller förtroendevald öppnas om den anställda har skrivit under ett medgivande för öppnande av personadresserad post. 

För att registrator dagligen ska kunna öppna all post, och därmed även den personadresserade (med en persons namn), ska anställda och förtroendevalda som vanligtvis får post till stadens adresser fylla i ett medgivande rörande postöppning. När du undertecknar medgivandeblanketten för postöppning godkänner du att en av förvaltningen utsedd person (registrator eller motsvarande) öppnar din inkommande personadresserade post. Medgivandeblanketten ska förvaras hos registrator.

Har du inte skrivit under ett medgivande är du skyldig att dagligen öppna din post. Förvaltningen har rätt att med kort varsel bryta till exempel din semester för att du ska öppna din post. Privat post hör inte hemma på arbetsplatsen och ska därför inte skickas dit.