Säkerhet och trygghet

Här finns information om olika sätt som du kan öka säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen. Det handlar till exempel om att förebygga brott, om larm, brandskydd, försäkringar och hur du rapporterar skador eller olyckor.