Anmäla stöld av it-utrustning

Förvaltningarna och verksamheterna ansvarar själva för att se till att den it-utrustning, som beställts av digitaliseringsavdelningen, inte drabbas av stöld och skadegörelse. Om it-utrustning stjäls så är det förvaltningarna/verksamheterna som står för kostnaderna.

Så anmäler du stölder:

  1. Anmäl stölden till polisen. Du behöver ha polisens diarienummer när du sedan fyller i uppgifterna i Serviceportalen i steg 3.
  2. Anmäl därefter stölden till digitaliseringsavdelningens supportcenter. Supportcenter kan hjälpa till med uppgifter om den stulna utrustningen.
  3. Till sist anmäler du stölden i Serviceportalen.

Om skadekostnaden beräknas bli över en miljon kronor ska du även anmäla stölden till enheten trygghet och säkerhet.

Digitaliseringsavdelningen ansvarar för att stöldmärka utrustningen och att registrera var den finns.