Polisanmälan

När du som anställd i Helsingborgs stad gör en polisanmälan är det viktigt att du lämnar korrekta uppgifter så att handlingarna kommer rätt.

Det här ska du uppge när du gör en polisanmälan för Helsingborgs stad:

  • Ange förvaltning eller person
  • Adress
  • Telefonnummer.

Det är viktigt att det står vilken förvaltning eller person som har gjort anmälan. Det tar tid att leta efter rätt mottagare och det är inte alltid att det lyckas. De dokument som saknar uppgifter om rätt mottagare förvaras hos enheten trygghet och säkerhet i Rådhuset.

Ange alltid en tydlig adress när du gör en polisanmälan, så har polisen möjlighet att adressera den till rätt förvaltning.

Anmäla stöld av it-utrustning

När det gäller stöldanmälan av it-utrustning ska du först anmäla till polisen och sedan till digitaliseringsavdelningen.

Så gör du för att anmäla stöld av it-utrustning.