Rapportera skada eller olycka

Om din verksamhet har drabbats av en olycka, en skada, ett brott eller fått ett skadeståndskrav ska du alltid rapportera det. Det gör du i stadens rapporteringssystem SIV.

En händelse kan vara en olycka, ett fel eller en skada som stör verksamheten på något sätt. Du rapporterar också skador som kan bli aktuella för försäkringshantering. Det gäller kommunal verksamhet, stadens egendom och stadens ansvar.

Gör så här för att rapportera händelsen

Rapportera in händelsen i systemet SIV, skador i verksamheten. Du behöver anmäla dig som användare för att kunna göra detta.

När en händelse är rapporterad i SIV är det möjligt att spara ner en polisanmälan som kan mejlas till polismyndigheten. Gör en stöldanmälan till digitaliseringsavdelningen om det gäller IT-produkter.

Tack vare din anmälan kan vi få en gemensam bild av stadens skadehändelser, var de inträffar, om de orsakat avbrott i verksamheten och hur mycket de kostar oss. Vi kan sedan arbeta på olika sätt med skadeförebyggande åtgärder, när vi följer upp anmälningarna. Till exempel genom information och utbildning, förstärkning av fysiskt skydd och försäkring.