Verktyg och metoder

Tjänstedesign, eller användardriven utveckling som det också kallas, är inte en metod utan en stor uppsättning av metoder och verktyg som kan kombineras på olika sätt.

När vi använder metoderna i rätt ordning, hjälper de oss att utforska, förstå, skapa och testa. Metoderna kan överlappa varandra och kombineras för att steg för steg komma närmare en färdig lösning.

Det finns ingen exakt mall för ett tjänstedesignprojekt utan varje arbetsgrupp anpassar hur de använder de olika metoderna och verktygen för att nå sina mål.

En av de mest kända metoderna inom tjänstedesign är kundresa eller användarresa. Den används ofta för att visualisera hur användare använder och upplever en tjänst.

Runt om i världen och i Sverige finns flera företag och organisationer som paketerat metoderna och verktygen i arbetsmodeller med tillhörande stöd, instruktioner och checklistor. Läs mer om metodsamlingar.

Innovationsguiden

Den modell som många i svensk offentlig sektor använder är Innovationsguiden, som är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Innovationsguiden erbjuder också utbildningar i tjänstedesign. Några av dessa genomförs i egen regi här i Helsingborgs stad.

Ett team som använder sig av innovationsguiden kommer att får stöd hela vägen för att:

  • förstå sin utmaning ur användarens perspektiv
  • förstå vad som skapar värde för användaren och om gruppen verkligen löser ”rätt” problem
  • arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren.

Helsingborgs eget stöd

Det finns ingen mening med att Helsingborgs stad utvecklar en egen arbetsmodell för tjänstedesign, eftersom så många andra redan har gjort just det. Vi samlar och delar ändå gärna material som har tagits fram i olika projekt eller vid olika evenemang. Läs mer i stadens eget material.