Fackliga företrädare

Kontaktuppgifter till de fackliga företrädarna i staden.

Företrädarna för ditt fack representerar dig som medarbetare i samverkansgrupperna och i förhandlingar med staden som arbetsgivare.