Digitalisering

För att bli mer effektiva i vårt uppdrag ska vi jobba smartare, inte fortare. Om tekniken sparar tid åt oss kan vi lägga mer fokus på de uppgifter som skapar värde för stadens invånare, där det mänskliga mötet är avgörande.

Digitalisering handlar om att förbättra och vidareutveckla verksamheten med hjälp av nya digitala möjligheter och ny teknik. Meningen är att tekniken ska avlasta oss som jobbar i staden och göra oss mer effektiva. Det kan handla om att göra sådant vi redan gör fast på nya, smartare och mer effektiva sätt. Men det kan också handla om att dra nytta av digitalisering för att hitta nya sätt att möta och förstå dem vi finns till för.

Vi bygger för framtidens Helsingborg

Kommunal sektor i Sverige står inför utmaningen att fortsätta leverera ett brett utbud av kvalitativa tjänster till invånare, besökare och företag.

En växande befolkning, ökad boendetäthet och försvagade skatteintäkter ställer ökade krav på stadens verksamheter. Samtidigt gör den allt snabbare teknikutvecklingen att helsingborgarna i högre grad än tidigare förväntar sig snabba, smarta lösningar anpassade efter sina behov.