Automatisering – RPA

Automatisering även känt som RPA (robotic process automation) handlar om att kartlägga arbetsprocesser och låta en robot sköta hela eller delar av den processen.

Varför ska vi automatisera processer?

Vi måste arbeta mer effektivt med de medel vi har och lägga mer tid på de som vi finns till för. Genom att automatisera vissa processer kan vi bland annat uppnå:

 • Tids- och kostnadsbesparingar.
 • Frigjord tid till mer värdeskapande och givande arbetsuppgifter​.
 • Snabbare ärendehantering och ökad kundnöjdhet.
 • Minskad sårbarhet vid sjukdom.
 • Reducering av mänskliga fel​.
 • Standardisering av process​er.

Automatisering lämpar sig för repetitiva, regelstyrda arbetsuppgifter i olika system och applikationer så som:

 • registrering
 • nedladdning
 • kontroller
 • beräkningar
 • överföringar

Exempel på automatiseringsprojekt i Helsingborgs stad

 • Aktivera medarbetarroll eller chefsroll.
 • Registrera grunduppgifter vid anställning.
 • Registrera anställningsuppgifter.
 • Skicka ut krav från biblioteken.
 • Följa upp installationen av trygghetslarm.
 • Mottagningsattest av fakturor.
 • Skapa underlag för beslut i socialtjänsten.
 • Registrera underlag för beslut om utbetalning av sjuklön enligt LSS.
 • Fakturera grävtillstånd.
 • Flytta fakturor som har kommit in till fel klient eller förvaltning.
 • Vidarebefordra fakturor till rätt mottagare.
 • Fakturera markupplåtelse.
 • Registrera livsmedelsanläggning.
 • Matcha timvikarier.

Ta fram en automatisering ifrån en identifierad process

Här hittar du en steg-för-steg-beskrivning av hur automatiseringsprocessen går till.