Hbg works

Hbg works är stadens gemensamma kraft för att utveckla framtidens Helsingborg – en kommun som är snabbare, smartare och enklare.

Hbg works vilar på tre delar och det är just i skärningspunkten mellan de tre delarna som Hbg works befinner sig och verkar. Det är inte satt i sten hur Hbg works ska fungera, men vi prövar oss fram. Det är det som är en del av tanken, att det ska vara flexibelt eftersom framtiden inte är en fixerad punkt.

Människorna

När människor med olika perspektiv och kompetenser möts och ställs inför gemensamma utmaningar så händer häftiga saker. Därför är alla som vill lösa stadens utmaningar välkomna till Hbg works. Samarbetet mellan medarbetare, invånare, näringsliv och organisationer utvecklar framtidens Helsingborg.

Platsen

Den gemensamma platsen underlättar dessa mänskliga möten och ger oss rum att utveckla och utmana. Hbg works är en kreativ och aktivitetsbaserad miljö med plats för olika perspektiv och nyfiket testande. Det vi gör här är öppet för alla så att medarbetare, invånare och näringsliv ta – och bli – del av det som händer.

Från idé till handling

Idéer kan komma från vem som helst – allt från digitala spetskompetenser och eldsjälar till engagerade medarbetare med värdefull kunskap om den dagliga verksamheten. Idéer kan också se ut på olika sätt. En idé kan vara tydligt formulerad, eller bara beskriva ett problem eller hinder. Gemensamt för all idéutveckling som sker på Hbg works är att den sker med stadens bästa för ögonen.

Handlingskraften sitter i att våga göra och att lära. Vi testar oss fram med små steg – tillsammans. På så sätt tar vi oss från idé till handling. Tillsammans med Hbg works kan medarbetare, invånare och näringsliv förverkliga idéer och utveckla stadens verksamheter. Genom moderna innovations- och utvecklingsmetoder blir arbetet ett lärande som kan föras ut och växa i organisationen.

Vi kan bland annat hjälpa verksamheter med:

  • idégenerering
  • idé- och konceptutveckling
  • uppskalning och testning av idéer
  • stöd vid implementering i verksamheten eller i staden.

Idéslussen, som tidigare var en del av ”enheten för idéutveckling och innovation” är numera en del av Hbg works och fortsätter vara en plats man kan höra av sig till (intranät eller personligen) och här kan du läsa mer om det arbetet.

Hbg works för dig

Genom att vara en del av allt från en inspirationsföreläsning till ett större utvecklingsprojekt kan stadens medarbetare utveckla både sina verksamheter och sig själva. Med tillgång till en fysisk plats, samlat kompetensstöd och närhet till slutanvändare skapas förutsättningar för utveckling som gör skillnad. På Hbg works kan stadens medarbetare utbyta perspektiv, kunskap och erfarenheter och samtidigt få stöd i moderna innovations- och utvecklingsmetoder.

Varför Hbg works?

Helsingborgs stad är en organisation som vågar testa, utforska och pröva nytt. Hbg works har skapats för att fortsätta skapa goda förutsättningar för digitalisering och innovation, och för att kunna snabba på takten. Det finns många bra exempel på hur staden tar till vara digitaliseringens möjligheter och utvecklar tjänster och produkter till förmån för de som bor, besöker och verkar i Helsingborg. Vi ser att mycket i det arbetet fungerar bra och vill därför lyfta det till nästa nivå.

Är du nyfiken på att vara med eller vill du veta mer?

Hör av dig hbgworks@helsingborg.se.

Ta del av vad vi gör, vår utveckling och våra lärdomar på Hbg works webbplats.