Livscykelhantering av stadens datorer

Datorn är ofta ett viktigt redskap för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Stadens medarbetare behöver ha tillgång till välfungerande datorer så att arbetet kan utföras så smidigt som möjligt.

För att vara både miljö- och kostnadseffektiva vill vi att stadens datorer ska hålla länge. För att en dator ska hålla så länge som möjligt behöver vi ta hand om den, både fysiskt och digitalt. Vi behöver hantera den varsamt så att inte hårdvaran går sönder, men även skydda innehållet i datorn så att stadens information inte hamnar i orätta händer. Vi måste även ta hänsyn till kvalitet och prestanda så att datorn inte upplevs vara ”seg”, vilket kan bidra till stress och onödig belastning för stadens medarbetare.

Dessutom, för att staden som helhet ska ha förutsättningar att kunna använda ny smart teknik behöver vi kontinuerligt byta ut ”svaga länkar” som håller oss tillbaka och begränsar stadens utveckling.

Kriterier för stadens datorer

Flera saker spelar in när vi bedömer vilka datorer som behöver tas ur drift i stadens maskinpark.

  • Säkerhet – Datorn måste till exempel kunna ha Bitlocker, som skyddar datorns innehåll vid eventuell stöld, så att ingen obehörig ska kunna komma åt stadens information.
  • Minne/prestanda – Datorn måste ha en viss mängd minne ledigt för att kunna ta emot viktiga säkerhets- och programuppdateringar. Om till exempel en säkerhetsuppdatering inte får plats utgör datorn en säkerhetsrisk för hela staden, och måste hanteras manuellt vilket belastar både användare och It-personal.
  • Ålder – Statistik från stadens It-support visar att problemen ökar markant när datorn går in på sitt femte år. Från leverantörer har vi en garantitid på 3 år, och det är vanligt att företag byter ut sina datorer då. För att Helsingborgs stad ska kunna vara både miljö- och kostnadseffektiva ser vi gärna att datorer som fungerar bra kan rulla ett fjärde år, men har som målbild att inte ha datorer som är äldre än 5 år i stadens datorpark.
  • Problematiska modeller – I de fall där vi märker att vissa datormodeller strular extra mycket kommer vi att rekommendera att dessa byts ut redan innan det femte året.

Månadsrapporter till verksamhetsansvariga

För att stadens verksamheter ska ha välfungerande datorer och lättare kunna planera sina inköp skickar digitaliseringsavdelningen ut rapporter till fakturamottagare eller verksamhetsansvariga. I rapporterna framgår det vilka datorer i verksamheten som kommer tas ur drift, och inom vilken tidsram.

När en datormodell tas ur drift

Att en datormodell tas ur drift innebär att om du har en dator som är 5 år eller äldre så kommer den att spärras från nätverket och du kommer inte längre att kunna logga in med den. Se därför till att beställa en ny dator minst 3 månader innan datorns utgångsdatum. Om datorn är för gammal kan du se det i månadsrapporten. I månadsrapporten; titta i kolumnen som heter ”information om datorer” om datorn är för gammal kommer den vara rödmarkerad med texten föråldrad i tabellen.

Datormodeller som tas ur drift 2021

Här kan du se vilka datormodeller som kommer att tas ur drift på grund av ålder under 2021.