Specialbeställningar

Digitaliseringsavdelningen tar fram stadens sortiment av datorer baserat på kvalitet, säkerhet och hållbarhet, samt utifrån medarbetarnas behov. Har du särskilda behov som inte täcks av standardsortimentet? Då kan du göra en så kallad specialbeställning via digitaliseringsavdelningen.  

Att göra en specialbeställning

Färg och form är inte tillräckliga skäl för specialbeställning. Däremot kan det vara motiverat om du har särskilda behov som till exempel en kraftigare dator för att kunna producera proffsiga filmer, köra VR eller andra funktioner som är viktiga för att bidra till verksamhetens och stadens mål.

Det finns flera anledningar till att man vill hålla nere det totala antalet av olika datormodeller i staden. Allt bottnar i att kunna erbjuda en säker IT-miljö, hålla stadens IT-kostnader nere samt skapa förutsättningar för staden att hålla en bra utvecklingstakt – allt i syfte att nå stadens övergripande mål.

Behöver du göra en specialbeställning? Mejla Supportcenter på supportcenter@helsingborg.se. Du kommer då att bli kontaktad för att ytterligare beskriva dina behov, bli informerad om förutsättningarna samt få hjälp med att göra en beställning.

Dator med eller utan support

Vid specialbeställningar gör digitaliseringsavdelningen en bedömning på om vi kan ge support för datorn eller inte. Datorer som inte kan supporteras kallas omanagerade datorer. För att vi ska kunna ge support på datorn behöver den leva upp till vissa krav på bland annat kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Verksamheter som gör specialbeställningar som digitaliseringsavdelningen inte kan ge support för måste på egen hand kunna sköta datorn fullt ut. Det innebär bland annat att förse den med virusskydd, installera aktuella säkerhetsuppdateringar och hantera support.

Det här gäller om du beställer en omanagerad dator

Om du beställer en omanagerad dator väljer du bort support från digitaliseringsavdelningen. Digitaliseringsavdelningen hjälper då endast till med vissa service- och garantiärenden för datorn. I övrigt ansvarar beställaren för all hantering av datorn.

Följande förutsättningar gäller vid omanagerad dator:

  • Datorn kan inte anslutas till Helsingborgs stads interna nätverk (HBGADM/HBGUTB). Däremot kan du använda exempelvis stadens öppna nätverk.
  • Användaren ansvarar själv för säkerheten på sin dator. Det innebär bland annat att förse datorn med relevant virusskydd och att installera säkerhetsuppdateringar.
  • Användaren ansvarar själv för att installera den Windows-applikation som ingår vid köp av datorn.
  • Inköp av Office- och Adobeprogram ska, på grund av upphandlingsregler, ske via digitaliseringsavdelningen. Användaren ansvarar dock själv för att installera programmen.
  • Digitaliseringsavdelningen ger ingen support för operativsystem eller applikationer som användaren installerar på egen hand.
  • Användaren måste logga in via Citrix  för att komma åt stadens interna resurser, exempelvis mappar och program. Det finns till exempel ingen möjlighet att komma åt sin hemkatalog på datorn, man måste logga in via Citrix för att komma åt den.
  • Uppgifter, dokument och annan information som omfattas av sekretess får inte sparas lokalt på datorn eftersom den inte har en krypterad hårddisk, så kallad Bitlocker. Det innebär att informationen på datorn inte skyddas vid stöld.
  • Material som omfattas av sekretess får inte heller sparas i ”molnet”. Det betyder att du exempelvis inte får ha OneDrive som hemkatalog.
  • Vid specialbeställningar gäller inte digitaliseringsavdelningens vanliga leveranstider (SLA). Priset kan variera och garanteras inte innan beställningen.

Mac ingår inte i stadens standardsortiment

Helsingborgs stad erbjuder inte Mac-datorer i sitt standardsortiment. Läs mer om vad som gäller för Mac-datorer.