Mac

Mac ingår inte i stadens standardsortiment. I de fall där det finns behov av Mac-dator går det dock att göra en specialbeställning via digitaliseringsavdelningen.

Staden erbjuder inte Mac-support

Att kunna erbjuda stöd och support för Mac skulle innebära stora kostnader för staden. I dagsläget finns inte resurser för detta.

Förutsättningarna för Mac-datorer är desamma som för övriga omanagerade datorer, läs mer om vad som gäller för omanagerade datorer på sidan om Specialbeställningar.