Samarbetsverktyg

Vårt arbete kräver allt mer samarbete över gränser och för att kunna arbeta effektivt behöver vi ofta ha en digital samarbetsyta där vi till exempel kan föra konversationer, planera arbetet samt lagra, dela och skapa dokument tillsammans.

Staden har två olika samarbetsverktyg:

Teams är vårt nya molnbaserade samarbetsverktyg som stadens alla medarbetare får tillgång till under våren 2021. I Teams kan du hantera all typ av information som inte är skyddad av sekretess eller innehåller känsliga personuppgifter. Det gäller inte bara sparade filer, utan även i exempelvis chatt, videosamtal och anteckningar. Läs mer om Teams.

Samarbetsytor ligger på våra egna servrar. Här kan du hantera all slags information, förutom sådan information som enbart ska ligga i era verksamhetssystem. Läs mer om stadens samarbetsytor.