Utskrift för alla

Vill du kunna göra utskrifter från mobiltelefoner, Chromebooks, Ipads, Mac samt pc till samma skrivare med bibehållen säkerhet? Då är detta utskriftstjänsten du vill använda.

Tjänsten Utskrift för alla gör det är möjligt att skriva ut från alla typer av enheter och bygger på systemet Papercut. Systemet ger dig en bra överblick och kontroll över skrivarna i ert nätverk. Du behöver inte beställa ny skrivare för att använda tjänsten.

Beställning och leverans

Du beställer genom att skicka ett mejl till: supportcenter@helsingborg.se

Ange i mejlet:

  • Adress
  • Kontaktuppgifter till godkännande chef.

Därefter blir du kontaktad av tekniker för genomgång och inventering av befintlig utrustning och därefter görs en plan för övergång till det nya systemet. När du beställer får du också hjälp av tekniker som konfigurerar skrivare, system och nätverk. Digitaliseringsavdelningen betalar kostnaden för tjänsten.

Innan du beställer

Tjänsten Smart utskrift ger dig säkrare, tillgängligare och mer miljövänliga utskrifter. Tänk över vad som passar arbetsplatsens behov. Tänk även över om du behöver beställa någon annan tjänst eller produkt.

Service

Tekniker ska ta fram en långsiktig lösning eller tillfällig lösning på problem, inom 2 arbetsdagar från att problemet anmäls till supportcenter. SLA (Service Level Agreement): Prioritetsnivå 2.

Kom igång

Du behöver registrera din tagg i PaperCut-systemet så att din tagg blir kopplad till dig som användare.

Detta gör du enklast vid en Multifunktionsskrivare – MFP (Konica Minolta)

  1. Placera din nyckeltagg mot ”läsaren” – ett pip hörs.
  2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
  3. Tryck på Inloggning.

Efter en lyckad registrering kommer bilden se ut så här.

  • Din tagg är nu registrerad och du kan börja använda alla funktioner.

Eftersom nyare taggar kan innehålla två typer av koder, kan du behöva göra registreringen en andra gång.