Juridik och administration

Här hittar du allt om stadens juridiska stöd och de administrativa rutinerna i Helsingborgs stad.

Du hittar information om grundläggande regler som styr ditt arbete som anställd i en kommun och information om hur kommunala ärenden handläggs.