Förlorad arbetsinkomst

En förtroendevald kan få ersättning för arbetsinkomst som denne förlorar på grund av sitt uppdrag, till exempel vid deltagande i sammanträde eller förrättning. En förtroendevald kan alltså ha rätt till både sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om en förtroendevald även förlorar semesterförmån, har denne rätt till ersättning för detta med 12% på summan av den förlorade arbetsinkomsten (ERS 2018 punkt 5).

Använd denna blankett för att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Instruktion för blankett förlorad arbetsinkomst

  • Denna blankett fylls i om en förtroendevald har lämnat intyg som styrker förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträde eller förrättning.
  • En blankett per förtroendevald och månad.
  • Fyll i det belopp som den förtroendevalde har förlorat enligt intyg.
  • Räkna ut och fyll i belopp för eventuell ersättning för förlorad semesterförmån (12 % på summan av förlorad arbetsinkomst). Det ska framgå av intyget att den förtroendevalde har förlorat semesterförmån.
  • Blanketten ska undertecknas av nämndens sekreterare samt av behörig attestant, normalt nämndens ordförande.
  • Blanketten skickas till HR-Servicecenter. Skicka gärna scannad blankett digitalt och bifoga den via ärendehanteringssystemet. Här finns en guide hur man går tillväga.