Resor och utlägg

En förtroendevald kan få ersättning för olika typer av utlägg som denne haft för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Det kan vara ersättning för körning med egen bil, resa med kollektivtrafik eller parkeringskostnader. Det är också möjligt att få ersättning för kostnader för barntillsyn eller kostnader på grund av funktionsnedsättning (ERS 2018 punkt 8 och 10).

Observera att från och med den 1 september 2020 ska resor och utlägg registreras av den förtroendevalde själv i Självservice P.

Blanketten nedan ska användas i undantagsfall.
Blankett för att begära ersättning för förtroendevaldas resor och utlägg.

Instruktioner för blankett förtroendevaldas utlägg

  • Kilometerersättning i samband med sammanträde ska inte anges på denna blankett (anges på blankett för sammanträde).
  • En blankett per förtroendevald och månad. Denna blankett kan användas när förtroendevalda har kostnader för barntillsyn. Ersättning för utlägg för barntillsyn kan inte registreras i Självservice P.
  • Alla utlägg ska styrkas med kvitto i original. Kvitto för kostnad för barntillsyn ska innehålla belopp och vara underskrivet av den som mottagit ersättning.
  • Parkeringsappar och Skånetrafikens biljettapp har funktion för att begära kvitto. Sådant kvitto ska användas. Utskriven skärmdump gäller också som kvitto.
  • Blanketten ska undertecknas av nämndens sekreterare samt av behörig attestant, normalt nämndens ordförande.
  • Blanketten skickas till HR-Servicecenter. Skicka gärna scannad blankett digitalt och bifoga den via ärendehanteringssystemet. Här finns en guide hur man går tillväga
  • Underlaget i form av kvitton från den förtroendevalde ska behållas och arkiveras hos nämndsekreterare.