Sammanträdesarvode

En förtroendevald kan få ersättning för deltagande i sammanträde med nämnd, eller med annan sammanslutning där den förtroendevalde har uppdrag, såsom utskott, råd eller liknande. Sammanträdesarvode utgår enligt bestämmelserna i ERS. Det ska vara ett sammanträde där protokoll förs (ERS 2018 punkt 3).

Använd denna blankett för att begära sammanträdesarvode för förtroendevalda vid protokollfört sammanträde.

Instruktion för blankett sammanträdesarvode

  • Blanketten ska endast användas för rapportering av förtroendevaldas arvode.
  • Om en förtroendevald endast deltar i en del av sammanträdet, fyll i tiden i kolumnen för ”Avvikande tjänstgöring”.
  • Om den förtroendevalde kört med egen bil till sammanträdet, anges antal kilometer i kolumnen ”Km”
  • Blanketten ska undertecknas av nämndens sekreterare samt av behörig attestant, normalt nämndens ordförande.
  • Kodsträng för kontering ska alltid anges. Den kodsträng som gäller din nämnd hittar du här.
  • Blanketten skickas till HR-Servicecenter. Skicka gärna scannad blankett digitalt och bifoga den via ärendehanteringssystemet. Här finns en guide hur man går tillväga.