Nätverket för miljö och folkhälsa

Nätverket för miljö och folkhälsa arbetar för en hållbar framtid med Livskvalitetsprogrammet som grund.

Nätverket består av representanter från samtliga av kulturförvaltningens verksamheter. Nätverket träffas minst fyra gånger per år och har sina huvudsakliga arbetsområden inom livskvalitetsfrågor. Inom gruppen finns det flera olika kompetenser och gemensamt drivs frågor som ska ge positiv effekt för förvaltningens medarbetare och i förlängningen även invånare och besökare.

Vill du veta mer om arbetet som sker i nätverket? Ta gärna del av uppdragsbeskrivningen och minnesanteckningarna här nedan.