Utbildning i klarspråk

Helsingborgs stad genomför landets största satsning på klarspråk. Målsättningen är att alla anställda ska få möjlighet att lära sig skriva texter som är lätta att förstå.

Vi planerar att hålla vårens lärarledda utbildning i klarspråk i maj i digital form. Håll utkik efter nyhet om detta på Portalen.

Satsningen på klarspråk innebär att vi alla blir bättre på att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Och det betyder i sin tur att både vi som skribenter och kommunen som helhet får högre förtroende hos läsarna. Vi blir dessutom effektivare eftersom vi inte behöver lägga tid på frågor om vad vi egentligen menade. Men det handlar också om demokrati, helsingborgarna har rätt att förstå vad vi skriver.

Hittills har drygt 2 500 personer från stadens förvaltningar och de kommunala bolagen deltagit i seminarier om klarspråk.

Här är presentationen som används vid seminarierna (pdf 2,6 MB).

Digital utbildning i klarspråk

Stadens webbutbildning i klarspråk passar alla. Den har liknande innehåll som seminarierna och tar cirka 30 minuter att genomföra. Här finns webbutbildningen i klarspråk.

Även Språkrådet har tagit fram en webbutbildning i klarspråk. Den heter ”Att skriva bättre”.

Långsiktigt arbete

Utbildningen i klarspråk bygger bland annat på våra skrivregler och är en del i en långsiktig satsning på att förbättra både den skriftliga och den muntliga kommunikationen. År 2011 fick Helsingborgs stad Språkrådets utmärkelse Klarspråkskristallen för arbetet med språket på helsingborg.se.