Avtal med anställd som fotograferar i tjänsten

Du som fotograferar i tjänsten ska skriva på ett avtal. Det är för att bilderna ska kunna läggas in i stadens mediebank och användas av dina kollegor.

Avtalet innebär att du som anställd överlåter samtliga rättigheter till de bilder, fotografier och inspelningar som du har åstadkommit inom ramen för din anställning i staden. Du lämnar det undertecknade avtalet till din förvaltnings diarium.

Stadsövergripande avtal med anställda som fotograferar i tjänsten (pdf 328 kB).