Hitta och ladda ner bilder

Behöver du hitta bilder till din powerpointpresentation, broschyr eller webb? Här får du tips. 

Hämta i första hand bilder från stadens egen bildbank Mediebanken. Hittar du inte vad du söker där finns det flera fria bildtjänster på internet.

Du får inte använda bilderna i sammanhang som kan upplevas som kränkande för fotograf eller de personer som avbildats. Tänk också på att vara extra försiktig när det gäller bilder på barn, äldre och utsatta grupper i samhället.

Bilder från Flickr

Om du använder bilder som du hämtar från News Øresund – flickr ska fotograf/källa alltid anges.

Andra sajter med bilder

På Pixabays webbplats kan du ladda ner bilder gratis. De bilder och filmer du laddar ner härifrån kan du använda utan tillstånd och utan att ange fotografen, enligt licensen Creative Commons CCO.

Du kan också ladda ner och använda bilder gratis från Pexels webbplats. Även detta är fritt att använda enligt Creative Commons CCO.

Historiska bilder från Helsingborg

Du kan även hitta historiska bilder: