Infartsskyltar

Har du information som du vill nå ut med till allmänheten? Till exempel om evenemang, möten och andra aktiviteter i staden. Då kanske du är intresserad av att använda våra infartsskyltar.

Så bokar du

Du bokar här på webbplatsen utomhusreklam.helsingborg.se. Här ser du när det är ledigt att boka och vilka mått som gäller. Du får också goda råd och rekommendationer om vad du behöver tänka på innan du bokar.

Rabatterat pris för stadens förvaltningar

Stadens förvaltningar och bolag har ett rabatterat pris på skyltarna. För oss kostar det 5 000 kronor i veckan jämfört med 10 000 kronor i veckan för aktörer i närings- respektive föreningslivet.

Våra förvaltningar och bolag har en garanti på två spots på infartsskyltarna varje vecka. Det är viktigt att du bokar skyltarna i god tid om du vet att du vill använda dem. Allt material måste följa riktlinjerna på webbplatsen  utomhusreklam.helsingborg.se samt varumärkesplattformen vm.helsingborg.se.

Infartsskyltarna ägs och drivs av HASAB.

Kontakta Fredrik

Fredrik Ahlberg på stadsledningsförvaltningens kommunikationsavdelning har en samordnande funktion och ser till att det material som stadens förvaltningar och bolag vill ha upp på infartsskyltarna följer vår varumärkesprofil och att budskap från staden inte konkurrerar med varandra.

Har du frågor kan du kontakta Fredrik Ahlberg på fredrik.ahlberg@helsingborg.se.

Du kan också läsa mer i foldern Digitala infartsskyltar 2019 (pdf 330 kB).