Facebook

Helsingborgs stad har en officiell Facebook-sida som används gemensamt av alla förvaltningar. Här kan du läsa om hur vi arbetar med Facebook, vilka målgrupper vi riktar oss mot och vilket innehåll som passar i kanalen.

Stadens officiella Facebook-sida fungerar som kommunikationskanal framför allt gentemot  invånarna. Här kommunicerar vi med dem om vår verksamhet inom staden och berättar om sådant som målgruppen kan ha nytta av.

Sidans syfte och målgrupp

På Facebook-sidan publicerar vi innehåll från alla stadens förvaltningar och i viss mån även av de kommunala bolagen. Syftet med sidan är att på ett enkelt och tilltalande sätt informera invånarna om vad som händer i staden. Innehållet riktar sig till människor som bor och verkar i Helsingborg och som använder Facebook.

Stadens Facebook-sida är även en väg in för den som vill kontakta kommunen och används som en av våra huvudkanaler i händelse av kris.

Vem ansvarar för Facebook-sidan?

Redaktionen på stadens centrala kommunikationsavdelning, stadsledningsförvaltningen, har huvudansvaret för Facebook-sidan. Vi säkerställer att allt material som publiceras följer stadens gemensamma instruktioner för sociala medier och att innehållet anpassas till kanalen.

Kontaktcenter hanterar allt reaktivt arbete med sidan och svarar på meddelanden, frågor och kommentarer. De publicerar inlägg om det blir kris eller när det finns andra akuta behov att kommunicera med invånarna.

Har du förslag till inlägg skickar du det direkt till Martina Röhmer, kommunikationsansvarig för sociala medier. Kom ihåg att skicka in ditt förslag senast en vecka innan du vill publicera det, så att innehållet kan ses över och schemaläggas.