Vad publicerar vi på Facebook?

Genom Facebook bygger vi relationer med våra invånare och försöker dels främja dialog med de som redan följer oss, dels nå ut till nya följare som ser nyttan med vårt innehåll. 

Vad som publiceras på stadens Facebook-sida bestäms av inläggets målsättning, dess målgrupp samt om materialet passar för Facebook och för stadens sida.

Hur vet jag om materialet passar på stadens Facebook-sida?

  • Kopplingen till Helsingborgs stad ska vara tydlig.
  • Det ska finnas en tydlig målgrupp för materialet, och denna ska finnas på Facebook. Om målgruppen finns på Facebook men inte följer stadens sida kan det krävas betald marknadsföring för att nå ut.
  • Inläggen ska vara relevanta och erbjuda nytta för dem som bor och verkar i Helsingborg. De kan till exempel handla om trafikinformation, krisinformation, praktiska tips eller intressanta eller inspirerande berättelser från stadens verksamheter.
  • Alltför smala nyheter och evenemang publiceras som regel inte på stadens sida. Inom staden finns ett hundratal Facebook-sidor med olika målgrupper och syften, ofta kopplade till ett visst ämne eller en plats. Ibland kan smalare nyheter och evenemang passa bättre på dessa sidor.
  • Information som tillhör andra aktörer kan i vissa fall publiceras, men då ska det finnas en samhällsvinst eller ett tydligt intresse för Helsingborgs stad att sprida informationen.
  • Vi gör våra inlägg med förhoppningen om att väcka engagemang. Därför ska dialog som initieras på Facebook fortsätta att föras på Facebook så långt det är möjligt.
  • Sidan används som en kommunikationskanal där staden är närvarande och lyhörd för följarnas behov och önskemål. Det är lika viktigt att vi svarar på frågor och kommentarer som att vi publicerar egna inlägg. Om interaktion kring ett inlägg inte är målsättningen, är Facebook-sidan inte rätt kanal för innehållet.