Tävlingar i sociala medier

Helsingborgs stad tillåter att verksamheter anordnar tävlingar i sociala medier om tävlingen bidrar till att uppnå verksamhetens mål och syfte. Vi uppmanar dock till att vara restriktiv med att genomföra tävlingar där det utgår ett pris. Här får du råd och stöd om vad som gäller för arrangera tävlingar.

Vad gäller priser ska värdet på dessa ska stå i proportion till vad tävlingen syftar till att uppnå. Som huvudregel ska priser ha ett marginellt monetärt värde.

Informera tydligt att det är Helsingborgs stad som arrangerar tävlingen och att den inte arrangeras eller sponsras av Facebook, Instagram eller annan plattform som du använder.

Anpassa tävlingen efter den sociala mediekanalen, så att du inte strider mot plattformens egna regler och riskerar att få ditt konto borttaget. Här hittar du Facebooks användarvillkor och  Instagrams användarvillkor.

Det är inte tillåtet att arrangera så kallade ”tagga och dela”-tävlingar inom stadens verksamheter. Tävlingar ska ha ett annat syfte än att bara skapa räckvidd och engagemang i sociala medier. Du får däremot kräva att de tävlande ska gilla inlägget eller din sida om du vill det.

Alla tävlingar som arrangeras av Helsingborgs stad ska gå i linje med stadens varumärke och följa stadens grafiska profil eller motsvarande. Deltagaren ska känna igen att det är staden som är avsändare för en tävling.

Om din tävling innebär att deltagarna exempelvis ska skicka in foton eller film, var noga med att informera om upphovsrätt och att det krävs samtycke för att publicera personuppgifter i sociala medier, samt att publiceringen innebär att personuppgifter överförs till tredje land. Mer information om samtycke finns här.

Läs om hur staden behandlar personuppgifter på helsingborg.se.

Tänk också på detta:

  • Gör det enkelt att delta. Ge enkla och tydliga instruktioner för hur man gör för att tävla. Uppmana inte deltagare till att göra flera olika saker som tar för lång tid, det kan bidra till att färre deltar i tävlingen.
  • Sätt ett slutdatum för tävlingen och skriv ut det i inlägget eller annonsen.
  • Var tydlig med om deltagarna får tävla endast en eller flera gånger, exempelvis om tävlingen handlar om att skicka in en bild eller liknande.
  • Alla som deltar i tävlingen måste ha en äkta profil, inga fejkkonton som riskerar att strida mot användarvillkoren för det sociala mediet får delta.
  • Berätta hur vinnaren kommer att utses och hur och var hen kommer att presenteras, samt hur du kommer använda eventuella tävlingsbidrag.
  • Skriv tydligt ut hur och var priset hämtas ut.