Beställa ny målgrupp

Här beställer du en ny målgrupp för ditt intranät.

Du kan själv välja om en sida, nyhet eller modul bara ska visas för en bestämd målgrupp på ditt intranät.

Behöver du fler målgrupper än de som redan finns? Beställ en ny målgrupp genom att fylla i det här formuläret: