Göra länkar

Tydliga länkar till e-postadresser, sajter och dokument underlättar för alla, men är särskilt viktigt för personer som använder hjälpmedel. Användare som till exempel använder skärmläsare och vill navigera genom att läsa upp länkarna på en sida har stor nytta av att de är tydliga.

Stadens webbplattform markerar länkar genom att grafiskt skilja dem från övrig text, till exempel genom understrykning och färg. Du som redaktör ska därför inte markera länkar på annat sätt. Länkarna ska till exempel inte vara i fetstil, kursiverade eller ha rubriktypsnitt. Länkar ska inte heller finnas i ingresser.  På webbriktlinjer.se finns mer information.

I våra anvisningar för webbarbetet kan du läsa mer om varför länkar ska utformas på vissa sätt.