Förklara svårt ord

Om du vill förklara ett ord  i en text kan du göra det genom att lägga in ett frågetecken i texten.

Det ord som ska förklaras blir kursiverat, hamnar under raden där det används och får ett frågetecken efter sig. Förklaringen läggs i ett svart fält under frågetecknet.

Här har vi valt att förklara ordet ”kommunstyrelsen”:

Kommunstyrelsen i Helsingborg sammanträder regelbundet varje månad. Här kan du läsa när de har sina möten. Kommunstyrelsen

Så gör du för att lägga in frågetecken med förklarande text

Lägg in  koden nedan  i brödtexten och justera den beroende på vad du ska förklara. Koden fungerar inte i en ingress.

Kursiverad fras

Ersätt “Text i  svarta tooltipen” med hur du förklarar ordet. Det är det som hamnar i det svarta fältet nedan. Ersätt Kursiverad fras med ordet du vill förklara.