Läsbarhet

I WordPress finns olika mått för läsbarhet. Måtten kan hjälpa dig att hålla koll på om dina texter är lätta att förstå. Med lixvärdet ser du om texten du publicerat är enkel och begriplig. Styckeskvoten berättar om du har tillräckligt många stycken i texten. Här får du tips på hur du kan arbeta med måtten.

Läsbarhet

Sidorna har ett lixvärde som berättar om en är lätt- eller svårläst. Värdet ändras beroende på hur du skriver och vilka ord du väljer. Om en text är lättläst är värdet lågt och grönmarkerat. Ju svårare text ju högre lixvärde. Genom att använda kortare ord och kortare meningar får du lägre lixvärde.

Om lixvärdet är gult är informationen medelsvår och innehåller längre meningar och längre ord.

Om lixvärdet är orange eller rödmarkerat är texten svår att läsa och förstå.

Styckeskvoten beräknar ett genomsnitt på antalet meningar per stycke. Måttet visar om det är för många meningar i ett stycke och om du behöver lägga in fler styckemellanrum.

Om måttet är grönt har texten tillräckligt med styckemellanrum.

Om måttet är rött behöver texten fler styckemellanrum.

Rubrikkvoten beräknar ett genomsnitt på antalet stycken som finns under en rubrik. Detta mått visar om du har tillräckligt många rubriker i förhållande till antalet stycken som texten har. Det omfattar både sidans rubrik och mellanrubriker.

Om måttet är grönt är texten bra.

Om måttet är rött behöver texten fler rubriker.

Måttet visar om texten har en ingress. Ingresser gör texten lättare att läsa och ger därför grönt värde. En text utan ingress får ett rött värde.