Välja mall

När du jobbar i verktyget finns tre olika mallar. Standardmall är den vanligaste mallen som vi använder på till exempel helsingborg.se och intranätet. Full width- och one page-mallarna används på kampanjsajter.

Under rubriken Mall långt ner i högerkolumnen väljer du den sidmall du vill använda. Du kan välja mellan.

 • Standardmall Den vanligaste mallen, används på vanliga artikelsidor.
 • Full width, fullbreddsida utan vänstermeny och högerkolumn. Används endast på kampanjsajter.
 • One page är en mall utan artikel och vänstermeny. Denna typ av mall används på kampanjsajter. Vi använder den inte på intranätet eller på helsingborg.se.
 • Page two columns är en mall med större bredd och utan högerkolumn. Tänk på att inte bara använda moduler på en sida när du använder denna mallen, sidan får då inga sökträffar.

Använda one page-mallen

Onepage-mallen fungerar annorlunda än de båda andra mallarna. Den ger dig större möjlighet att designa sidorna.

Sidmallen har tre areor:

 • Under sidhuvud (Heroyta)
 • Ovanför sidfot (täcker hela fönstrets bredd)
 • Under sidhuvud (täcker hela fönstrets bredd)

Och tre egna moduler:

Du hittar modulerna i listan med rubriken Aktiverade moduler. Du kan kombinera modulerna på en sida, beroende på viken design du vill ha på sidan.

Dessa moduler kan du använda i sektionerna:

 • Posts
 • Galleri
 • Image/bild
 • Iframe
 • Kontakter
 • Script
 • Video