Få ett dokument uppläst

Här får du hjälp med hur du gör om du vill att en en pdf-fil ska läsas upp på sajten. 

Du ska använda en specifik kod när du länkar till ett dokument som besökarna ska kunna lyssna på:

http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bqrdw&lang=sv_se&url=http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2016/09/forskolekatalogen_160901.pdf

Byt ut den del av koden som är en länk till pdf-filen. I exemplet börjar den med http://www. och slutar med pdf.

Lyssna på dokumentet för att förvissa dig om att det fungerar. Här kan du läsa mer om hur du länkar till dokument.