Återanvända och gömma moduler

Du kan återanvända en modul någon annanstans på sajten. Du kan till exempel importera redan gjorda kontaktpuffar för att slippa göra om dem, eller använda en shortcode från en tabellmodul. Du kan också gömma moduler.

Kom ihåg att kontrollera att den modul du importerar är offentlig, om du vill att den ska vara det. Moduler på intranätet kan ha inställningen privat och visas då bara för inloggade användare.

Var försiktig med att redigera en modul du återanvänder

Om du återanvänder en modul bör du vara försiktig med att redigera den, eftersom ändringar i en modul slår igenom på alla sidor där den används. Vill du göra ändringar i modulen är det bättre att skapa en ny moduel.

Fyll i modulbeskrivning

För att lättare hitta och återanvända moduler ska du ge modulen en beskrivning. Det gör du i fältet Modulbeskrivning, där du kan skriva vilken information modulen innehåller och hur den används. Fältet syns bara för redaktörer och administratörer.

Så återanvänder och döljer du moduler

Om du vill använda en befintlig modul, dra modulen till den area du vill ha den. I exemplet visas modulen Kontakter.

Klicka på Importera för att välja och lägga till kontaktuppgifter. Då får du upp en lista med befintliga kontaktuppgifter. Skriv namnet på kontakten i sökrutan och klicka på Sök.

I listan med kontakter som presenteras kan du se titlar, beskrivning och på vilka sidor kontaktmodulen används.

Leta upp rätt kontakt. Klicka på Import för att importera kontakten och därefter på Spara.

Med hjälp av shortcodes kan du återanvända en befintlig modul. Gå till den modul du vill använda. Klicka på Redigera. Under Modularity Shortcode i högerkolumnen ser du modulens shortcode.

Kopiera koden och klistra in den i brödtexten i redigerarläget. Shortcodes ska bara klistras in i brödtexten.

Med hjälp av shortcodes kan du bestämma exakt var i texten modulen ska ligga. När du gjort modulen, kopierar du dess shortcode och klistrar in den på det ställe i brödtexten du vill att den ska placeras.

För att modulen inte ska ligga dubbelt på sidan måste du dölja den.

Det är möjligt att dölja moduler, så att dess innehåll inte syns. Det kan vara bra om du behöver tid på dig för att göra klart innehållet i den.

Klicka på Moduler när du står i redigerarläge. Klicka i rutan Dölj modulen för den modul du vill dölja. Klicka därefter på Spara.

Om du döljer en modul och kopierar och klistrar in modulens shortcode/modularity id i texten. Tänk då på att om du vill ta bort modulen, så behöver du även ta bort shortcoden.

För tillfället är det problem med att dolda moduler kan dyka upp efter ett tag, till exempel när du uppdaterar sidan. Arbete pågår med att lösa detta.

Modulanvändning

Vill du återanvända en modul kan det vara bra att veta på vilka andra sidor modulen finns. Det  ser dui högerkolumnen under Module usage.  Klickar du på länkarna i listan ser du på vilka sidor modulen finns.

Så här kan det se ut: