Moduler i olika areor

Moduler placeras i areor, sidans fält för innehåll. Vilken area du ska placera din modul i beror på var på sidan du vill att den ska synas.

Om du försöker placera en modul i en area där den inte passar får du ett varningsmeddelande. För att sidan ska vara så användarvänlig som möjligt, bör du placera modulerna i rätt area. Får du ett varningsmeddelande bör du därför flytta modulen till en annan area.

Så ser det ut om du lägger en modul i fel area

Höger sidofält brukar användas till puffar och kontaktuppgifter. Innehållsarean används exempelvis till tabeller, bilder och listor. Det finns två olika innehållsareor, ovanför eller nedanför artikeln.

Här kan du läsa mer om vilka moduler som finns och hur du kan använda dem.