Barn och ungas inflytande

Barnombudsmannen har tagit fram en metod för att lyssna på barn. Den går under namnet Unga Direkt och finns på webben. Unga Direkt har utvecklats för att inspirera dig som arbetar med barn och unga – direkt eller indirekt – att lyssna på vad de själva tycker i olika frågor. 

Du hittar Unga Direkt på Barnombudsmannens webbplats.

Men det viktigaste är inte att utgå från en särskild metod. Det viktigaste är att du funderar på vad du vill ha svar på och sedan lyssnar ordentligt på barnen och återkopplar resultatet.

Barns rätt till inflytande är inte en rätt till självbestämmande. Vi vuxna är ansvariga för de beslut vi fattar och då ska vi lyssna och väga in barnets åsikt. När beslutet är fattat eller åtgärden genomförd är det viktigt att vara transparent med de avvägningar vi har gjort.

Hur når du barnen? Här kan du få tips

Om du fattar beslut som berör ett särskilt barn eller en särskild grupp är det självklart att det är just de barnen som ska få inflytande. Men det kan också vara så att du fattar beslut om något som påverkar barn generellt. Då finns olika sätt att göra barn delaktiga och nedan får du några tips:

I en referensgrupp med barn kan ni utbyta tankar om er verksamhet. Kulturförvaltningen håller på att starta en sådan verksamhet. Kontakta maria.gronhave@helsingborg.se för mer information.

Barnhearing

Helsingborgs stad genomförde 2017 den första barnhearingen för att ge barn möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Barnhearingen 2017 (pdf 635 kB).

Barnhearingen 2018 (pdf 585 kB).

Barnhearingen 2020 (pdf 951 kB).

Barnhearing som verktyg för barn och ungas inflytande (pdf 664 kB).

Se filmen från barnhearingen

Barnen berättade om sina tankar och erfarenheter utifrån temat framtidstro.

Se filmen från vuxenhearingen

Under samma vecka som barnhearingen var, arrangerades också en vuxenhearing. På vuxenhearingen var temat hur olika aktörer kan bli bättre på att lyssna på barn och förverkliga deras rättigheter.