Barnrättsstrateger

Ta hjälp av en barnrättsstrateg och se hur du kan förbättra din verksamhet genom att inkludera barn och unga.

Från vänster: Maria Rosendahl, Veronica Andersson, Irene Grahn, Pia Bastholm, Karin Norman och Charlotta Vöcks Möller. Sittande: Elin Tureson och Maria Grönhave.

I Helsingborgs stad finns ett tjugotal utbildade barnrättsstrateger som stödjer förvaltningarna i arbetet med att implementera barnkonventionen. De samlas regelbundet i ett nätverk och samarbetar i till exempel utbildningar och workshops.