Stöd och verktyg för att säkra barns rättigheter

Helsingborgs stads barnrättsstrateger har tagit fram material som du kan använda i arbetet med att barnrättssäkra din verksamhet.

Fråga barnen vad de tycker!

Ska ni göra något som kan påverka barn? Fundera på om ert beslut, förändring, insats eller projekt kommer att påverka barn på något sätt. Det kan vara både direkt och indirekt. Fundera på hur ni ska göra för att det ska blir bra för det eller de barn som kommer att påverkas.

Fråga barnet/barnen vad de tycker! Om det inte går att göra på det sätt som är allra bäst för barnen, fundera på hur ni kan förbättra på något annat sätt. Du behöver jobba med flera perspektiv:

  • Barnperspektiv: när vuxna uppmärksammar och försöker förstå barns erfarenheter, tankar och upplevelser.
  • Barnets perspektiv: när vi frågar barnen om deras erfarenheter, tankar och upplevelser
  • Barnrättsperspektiv: när vi skyddar barns mänskliga rättigheter

När du analyserar hur din verksamhet påverkar barn är det viktigt att också tänka på att barn inte är en homogen grupp. Kan åtgärden få olika konsekvenser för olika barn utifrån kön, etnicitet, funktionsförmåga, religion, sexuell läggning, könsidentitet etc?