Inriktningar för stadens arbete med covid-19

Helsingborgs stad har slagit fast fem inriktningar för arbetet med covid-19. Dessa gäller tills vidare.

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra ansvariga myndigheters rekommendationer.
  • Vi verkar för att minska smittspridningen och öka efterlevnaden både inom och utom den egna organisationen.
  • Vi upprätthåller samhällets funktionalitet, samt arbetar för att minimera konsekvenserna för invånare, lokala företag och organisationer.
  • Vi går ut med tydlig, gemensam och samordnad information till allmänhet, kunder och medarbetare.
  • Vi upprätthåller en uthållig organisation och säkerställer resurser långsiktigt.