Ambassadörer och livskvalitetsnätverk

För att driva på arbetet med livskvalitet ska det på varje förvaltning och helägt kommunalt bolag finnas särskilda livskvalitetsambassadörer. Det är varje verksamhets eget ansvar att se till att det finns ambassadörer och vem som helst i verksamheten kan utses till det.

Här möts några av ambassadörerna för livskvalitetsprogrammet.

Som ambassadör får du ta del av inspirationsdagar, utbildningar, nyhetsbrev och andra verktyg i arbetet. Alla ambassadörer ingår i stadens livskvalitetsnätverk där de kan dela erfarenheter och kunskaper med varandra.

Livskvalitetsambassadörerna har god insikt i vad livskvalitetsprogrammet innebär, följer vad andra förvaltningar och bolag gör i livskvalitetsarbetet och driver arbetet inom verksamheterna. De har ett intresse för hållbar utveckling och ett engagemang för att utveckla verksamhetens arbetsmetoder och samarbeten med andra.

Det är upp till varje förvaltning eller bolag att skriva ihop en uppdragsbeskrivning till livskvalitetsambassadörerna. Kulturförvaltningen har ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Som ambassadör vill du:

  • engagera dig i stadens livskvalitetsarbete
  • samverka med andra
  • dela med dig av tips, idéer och erfarenheter
  • utveckla din arbetsplats arbetsmetoder för hållbar utveckling
  • veta mer om hållbar utveckling, miljö, folkhälsa och utforska innebörden av livskvalitet.

Vill du bli ambassadör för livskvalitet?

Anmäl ditt intresse till helen.wiklund@helsingborg.se. Vi behöver alltid fler ambassadörer!