Våra fem viljeriktningar

Livskvalitetsprogrammets fem viljeinriktningar är kopplade till visionen Helsingborg 2035. De beskriver vad vi behöver göra för att nå stadens mål inom hållbarhet och livskvalitet.

En översiktsbild som visar livskvalitetsprogrammets fem viljeriktningar och femton fokusområden (klicka på bilden för att se en förstoring).

Programmet har femton fokusområden som bygger på Helsingborgs största utmaningar och visar vad staden vill göra för att klara dem. Fokusområdena knyter också an till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och till de nationella miljö- och folkhälsomålen. Varje fokusområde har dessutom ett antal prioriteringar för arbetet.