Idé A växer med invånarnas idéer

Det är nära från idé till genomförande på idé A. Här jobbar ett gäng ”doers”. Livskvalitetsteamet har besökt biblioteket Idé A på Drottninghög och träffat Andrea Ström, en av stadens livskvalitetsambassadörer.

Andrea Ström jobbar på biblioteket Idé A på Drottninghög.

Andrea är biblioteksassistent, men hon jobbar mer som projektledare, pedagog och terapeut. För biblioteket på Drottninghög är inget vanligt bibliotek. Idé A är i ständig förändring och tillsammans med boende och aktörer på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal utvecklar staden en ny mötesplats. Den bärande idén är att allt som sker ska formas av och med invånarna själva.

Här kan du läsa om vad som är på gång på Idé A. Du kan också följa Idé A på Facebook.

Invånarna styr innehållet

Två gånger om året kan invånare ge förslag och påverka programinnehållet till nästa termin. Idé A har bland annat haft dans, meditation, datakurs, cykelskola, schack och målarskola. Här firas olika högtider och det hålls föredrag inom olika ämnen som invånarna önskar lära sig mer om. FN-veckan är till exempel en stor händelse på Drottninghög. Hos biblioteket händer det mesta och det finns oändligt med idéer som görs till handling.

– Vi har ett cykelbibliotek här och har haft länge. Det är gratis att låna med bibliotekskortet, säger Andrea Ström.

– Det började med att det var några som gärna ville cykla, men inte kunde. Bland nyanlända kan det ofta vara så att cykelkunskaperna sviktar, särskilt bland kvinnor. Då började vi med cykelkurserna som blev väldigt populära. Att lära sig cykla är ett viktigt verktyg för att kunna få ett jobb, fortsätter hon.

Många ungdomar har passerat genom dörrarna på Idé A och ibland kan det bli lite för mycket bus som måste hanteras, berättar Andrea.

– Det handlar om att bygga relationer och förtroende. Jag är den vuxne, inte vännen, eller myndighetspersonen, utan den vuxne medmänniskan. Ungdomarna här känner det och det är viktigt. Jag har aldrig känt mig rädd på min arbetsplats. Det finns bus i andra stadsdelar, men det får inte lika mycket uppmärksamhet i media som när det händer något allvarligt här. Det händer ju så mycket positivt på Drottninghög, det är förändring på gång!

Drivs av förvaltningarna

Idé A finansieras av kulturförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Idé A har också ett nära samarbete med Helsingborgshem och DrottningH.

Idé A drivs av en operativ grupp med tjänstepersoner från dessa förvaltningar. Mötesplatsen har varit igång sedan 2011 och har cirka 250 besökare per dag, vilket är bra besöksstatistik för ett stadsdelsbibliotek.

Verksamheten är inget nytt men går samtidigt helt i linje med Livskvalitetsprogrammets viljeinriktningar och stadens arbete med att möta det utanförskap och den ensamhet som finns i vår stad. På Drottninghög pågår också ett större stadsutvecklingsprojekt som syftar till att rusta upp byggnader och offentliga platser och samtidigt få in fler bostäder, bryta barriärer och förbättra tillgängligheten.