Så vet vi att vi har lyckats med livskvalitetsarbetet

Livskvalitetsprogrammet följs upp vartannat år. År 2017 gjordes den första uppföljningen och 2020 släpptes den andra.

Ett 60-tal indikatorer som vi har kopplat till livskvalitetsprogrammets fokusområden har analyserats för att ge en bättre bild av hur det står till med livskvaliteten på platsen Helsingborg. Uppföljningen är ett underlag för stadens verksamhetsplanering.

Se film från folkhälsokonferensen

Se filmen på Youtube.

Se film om livskvalitet i Helsingborg

Se filmen Livskvaliteten i Helsingborg på Youtube.
Ladda ner presentationen från filmen Livskvaliteten i Helsingborg (Powerpoint 3 MB).